זמן יהודי חדש - תרבות יהודית בעידן חילוני -  מבט אנציקלופדי
 
עורכי זמן יהודי חדש
עורך ראשי ירמיהו יובֵל
יוזם, מנהל ועורך יאיר צבן
עורך כללי דוד שחם

עורכי המדורים

 
תמורות באורחות החיים ישראל ברטל
ההגות היהודית המודרנית מנחם ברינקר
החברה הדתית מול החילון והמודרנה יוסף דן
יהודים ולא יהודים בזמן החדש שולמית וולקוב
חיים יהודיים מודרניים בתפוצות מורטון ויינפלד
זיכרון, מיתוס והיסטוריה ירמיהו יובֵל
ספרויות ואמנויות דן מירון וחנן חבר
תנועות לאומיות וחברתיות דרק יונתן פנסלר
מדינת ישראל כמפעל יהודי מודרני יאיר צבן
העברית ולשונות היהודים רוביק רוזנטל
   
יועץ המערכת מישל אביטבול
English Russian